Die letzten 100 Tage (Ostatnie 100 dni)

Bei einem geplanten Start unserer Fahrt am 20.3.2019 sind heute noch 100 Tage übrig mit festem Boden unter den Füssen. Die Nervosität ist groß, viel ist geschafft aber auch viel noch zu erledigen. Liegen gut in der Zeit. Zuletzt waren wir bei den SeaDocs im Seminar Medizin auf See. Das Huhn hat nicht überlebt, trotz unserer Mühe (Foto).
Erst einmal werden wir Weihnachten genießen. Viele Grüße an unsere Leser 🙂

(Na planowany początek naszej podróży 20.3.2019 roku pozostało jeszcze 100 dni z solidnym gruntem pod naszymi stopami. Nerwowość jest wielka, wiele już osiągnięto, ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Leżąc dobrze w czasie. Byliśmy ostatnimi z SeaDocs w seminarium medycyny na morzu. Kurczę nie przeżyło, mimo naszych wysiłków (zdjęcie).
Po pierwsze, będziemy cieszyć się świętami Bożego Narodzenia. Wiele pozdrowień dla naszych czytelników :-))